Menu Sluiten

Therapie

Met een verwijsbrief van een arts kunt u een afspraak maken voor logopedische therapie. Een aantal zorgverzekeraars ondersteunt de Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL). Dan kunt u ook zonder verwijsbrief een afspraak maken. Controleer in uw polisvoorwaarden of uw zorgverzekeraar dit ondersteunt. Een afspraak maken kan telefonisch, per e-mail of middels het contactformulier op deze site.

In het eerste gesprek worden uw persoonlijke gegevens genoteerd. Neemt u daarvoor uw pasje van de zorgverzekeraar mee en uw identiteitsbewijs. Daarna wordt een anamnese afgenomen en eventueel één of meerdere testen om vast te stellen of logopedische therapie zinvol is. Ook wordt gekeken welke vorm van therapie nodig is en welk doel u graag bereiken wilt. Het kan zijn dat er meerdere afspraken nodig zijn om dit hele proces te doorlopen. Daarna kan gestart worden met de therapie. Voor logopedisten geldt de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Het privacyreglement van onze praktijk vindt u hier.

Meestal is de behandelfrequentie één maal per week. De behandeling vindt plaats in de praktijk. Indien nodig kan de behandeling ook bij u thuis plaatsvinden. Een behandeling duurt 30 minuten.

U gaat thuis met de oefeningen aan de slag die tijdens de behandeling gedaan zijn.

Een afspraak annuleren is geen probleem. Zorg er wel voor dat u dit minimaal 24 uur van tevoren doet. Dit kan telefonisch. Indien de praktijk gesloten is, kunt u een boodschap achterlaten op het antwoordapparaat. Als een afspraak niet op tijd wordt geannuleerd, kunnen kosten voor de behandeltijd in rekening worden gebracht (zie: Kosten).

Wanneer de behandeling wordt afgerond, zal er een eindverslag geschreven worden voor de arts die u verwezen heeft. Indien dit niet de huisarts is dan zal een kopie van het verslag naar de huisarts worden gestuurd. U kunt zelf natuurlijk ook een kopie krijgen.

De praktijk neemt deel aan het geautomatiseerd klantervaringsonderzoek van Qualiview. Dit gebeurt met de PREM-vragen (Patiënt Reported Experience Measures).
Dit geeft ons informatie over de mate waarin onze zorg en dienstverlening aansluit bij uw wensen.